تبلیغات
گالری برتر ایرانیان - نمونه سئوالا علوم تجربی سال سوم راهنمایی
 
گالری برتر ایرانیان
برای نو شدن دیر نیست
درباره وبلاگ


من امیرکیا هستتم.
امید وارم مطلب مورد نظر خود را در این بلاگ پیدا کنید.
با تشکر از بینندگان

مدیر وبلاگ : AMIRKIA KIYANI
نظرسنجی
کدام کمپانی خارجی محصولات بهتری را تولید میکند؟برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید.

            2- نیروی جاذبه در میان یون ها با بار ناهمنام.....................ایجاد می کند.

           

3- الف- ترکیب یونی و ترکیب مولکولی را مشخص کنید.اکسیژن(..........) سدیم کلرید(..........)

4-بیشترین جرم اتم در .............است.

5-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

6-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

7- در هسته ی اتم ذره ای با بار الکتریکی مثبت به نام ...........وجود دارد.(الکترون- پروتون- نوترون)

8-به ماده ای که محلول آن جریان برق راازخودعبورمی دهد........می گویند.(الکترولیت-غیرالکترولیت-ترکیب مولکولی)

9- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ............... می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

10- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد..............نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

11- بار پروتون .........................است .

عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

1 اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ................ می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

2- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد................نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

12- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

                          ۵۶                

 26 یک  اضافه شود، عدد اتمی و عدد جرمی آن چه تغییری می کند؟چرا؟Fe 13- اگر به اتم 

14- پیوند کووالانس و پیوند یونی چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟

15- یک ویژگی مهم ترکیب های یونی را بیان کنید؟

16- عدد جرمی عنصری 8 است و در هسته ی آن 5 نوترون وجود دارد .عدد اتمی ،تعداد الکترون و پروتون آن را مشخص کنید و مدل بور را برای آن رسم کنید؟

17- پیوند کووالانسی با پیوند یونی را با هم مقایسه کنید(شباهت و تفاوت آنها را بنویسید)

                        


الف- این مدل مربوط به کدام دانشمند است؟                                                                     

ب- عدد اتمی و عدد جرمی این ذره را مشخص کنید؟                                                         

ج- این ذره یون مثبت  است یا منفی؟چرا؟                                                                

18- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

19- مدل اتمی تامسون و رادر فورد چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟

-گاهی به دلیل زیاد بودن ترشحات اسید معده احساس ناراحتی می کنیم و معمولا پزشکان برای درمان آن قرص  سدیم کربنات که یک ماده ی بازی است تجویز می کنند . چرا؟      

 

20 - برای هیدروژن سه ایزوتوپ یافت می شود.  الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟  

 

          

      3H

       1  

      2H

1   

              1H

1          

 

 

  

                   

 

21- جدول زیر را کامل کنید:

      فرمول شیمیایی         

نام عناصر

تعداد هر عنصر

C6H12O6        فرمول شیمیایی  یک ترکیب می باشد.در این ترکیب چه عناصری و به چه تعداد وجود دارد ؟ )C6H12O622-(

      18O

       8  

      17O

            8

       16O

            8

ایزوتوپ

200

37

99763

تعداد ایزوتوپ ها در میان یکصد هزار اتم

23- با توجه به جدول به سؤالات زیر پاسخ دهید.                                                                      

الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟ 

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

ج-کدام ایزوتوپ در طبیعت به مقدار بیشتری یافت می شود؟

24- علی در گزارش خود نوشته است که محلول ترکیب های یونی الکترولیت محسوب می شوند چه تفسیری برای این گفته دارید؟

25- برای ترکیب مولکولی تفلون یک کاربرد بنویسید؟

26- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

27- هنگاه جابه جایی وسایل در آزمایشگاه برچسب بعضی از مواد افتاده است.اکنون محمد می خواهد مواد اسیبدی و بازی را از هم جدا کند او چگونه می تواند این کار را انجام دهد.لطفاً او را راهنمایی کنید؟

28-مدل اتمی بور را بیان کنید؟

29- چگونه می توان فهمید یک ماده الکترولیت است یا خیر؟ با طراحی یک آزمایش توضیح دهید؟

30- درهنگام انجام آزمایش مقداری اسیدسولفوریک برروی دست مجید ریخت.

اگر شما آنجا بودید چه کار هایی را انجام می دادید؟

31- فرمول شیمیایی را تعریف کنید و بنویسید فرمول شیمیایی چه اطلاعات سودمنذی به ما می دهد؟

32- مدل اتمی تامسون را بیان کنید؟

33- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

34- جدول زبر را کامل کنید:

کاشف آن

جای ذره

جرم

بار الکتریکی

نام ذره

پروتون
0


تامسون

35- ایزوتوپ را تعریف کنید و شباهت ها و تفاوت های ایزوتوپ ها را بنویسید؟

36 -مفاهیم زیر را تعریف کنید:

1- ایزوتوپ:

2-یون:

3-خنثی شدن

4- فرمول شیمیایی

 5-نمک خنثی:

6- عدد جرمی: 

7- -پیوند کووالانسی: 

8- شناساگر:

ا9- عدد اتمی:

10- جدول تناوبی:

11-پیوند یونی

12- نماد شیمیایی:

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش دوم

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:


-با مطالعه ی فسیل ها در می یابیم که از گذشته های دور تا به امروز ساختمان بدن جانداران

 بتدریج ...............شده است.

2- علت حرکت ورقه ها .......................است.

3- علت حرکت ورقه ها .......................است.

4- به قطعاتی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری قرار دارند.............................گفته می شود.

5-صفات ارثی از طریق  ....................  داخل هسته به ارث می رسند.

6- تغیرات در ............. جانداران پدید می آید نه در افراد آنها.

7-صفات ارثی از طریق  ....................  داخل هسته به ارث می رسند.

به قطعاتی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری قرار دارند.........گفته می شود.

 عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

8- ستاره های قرمز نسبت به سایر ستاره های زرد ........................است.          

   (الف داغ تر   ب- سردتر)

9- منشأ گرمای خورشید تبدیل .........................است.    

  (الف- هیدروژن به هلیم   ب- هلیم به هیدروژن)

10


ادامه، در ادامه مطلب


1-با مطالعه ی فسیل ها در می یابیم که از گذشته های دور تا به امروز ساختمان بدن جانداران

 بتدریج ...............شده است.

2- علت حرکت ورقه ها .......................است.

3- علت حرکت ورقه ها .......................است.

4- به قطعاتی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری قرار دارند.............................گفته می شود.

5-صفات ارثی از طریق  ....................  داخل هسته به ارث می رسند.

6- تغیرات در ............. جانداران پدید می آید نه در افراد آنها.

7-صفات ارثی از طریق  ....................  داخل هسته به ارث می رسند.

به قطعاتی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری قرار دارند.........گفته می شود.

 عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

8- ستاره های قرمز نسبت به سایر ستاره های زرد ........................است.          

   (الف داغ تر   ب- سردتر)

9- منشأ گرمای خورشید تبدیل .........................است.    

  (الف- هیدروژن به هلیم   ب- هلیم به هیدروژن)

10- در یک سری از سنگ های رسوبی کدام لایه قدیمی تر و کدام یک جدید تر است؟چرا؟

11- برای این که بدن جانداری به فسیل تبدیل شود چه شرایطی لازم است؟چرا؟1

12- چهار مورد از موارد استفاده ی فسیل ها را نام ببرید؟1

13- در یک جنگل تعدادی زرافه با گردن های کوتاه و بلند زندگی می کنند .آینده ی آنها را بر طبق نظریه ی لامارک و داروین چگونه پیش بینی می کنید؟چرا؟5/1

14- وقتی ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای برخورد می کند چه روی می دهد؟توضیح دهید؟5/1

15- چرا سنگ های قاره ها بسیار قدیمی اند ولی سنگ های کف اقیانوس ها جوان هستند؟1

16-  مولکول DNA به آسانی دچار تغییر نمی شود.چرا؟چه عواملی موجب تغییر آن می شوند؟نام ببرید؟1

13- اخترشناسان دما و ترکیب ستارگان را چگونه مشخص می کنند؟5/1

19- علت جابجایی ورقه های تشکیل دهنده ی زمین چیست ؟ توضیح دهید. 1

20-هر سا له چند سانتیمتر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود. علت آن چیست؟5/1

                    

21-  دلایل هر یک از موارد زیر را بنویسید؟

الف- دنباله دارها را به گلوله ی برف گل آلود تشبیه کرده اند.

ب- در برخورد دو ورقه ی قاره ای ورقه ای به زیر ورقه ی دیگر نمی رود.

22-تغیرات در جمعیت جانداران به وجود می آیدیا در افراد؟به چه دلیل؟

23- محققان تعداد مساوی از خرگوش های سیاه و سفید را در محیط پوشیده از برف رها کرده اند پس از گذشت مدتی شانس زنده ماندن کدام گروه کمتر است ؟به نظر شما علت آن چیست؟

24-  چه زمانی می توان قبول کرد که در سنگ های رسوبی لایه های بالای جدید تر از لایه های زیرین است

25- هر یک از پدیده های زیر از برخورد کدام ورقه هابه وجود می آید.

الف - جزایر قوسی(........................................)       

  ب - گودال ها ی اقیانوسی(...............................)

26- شهر تهران بر روی کمربند زلزله خیز کشورمان قرار دارد و از آخرین زلزله ای که در این شهر روی داده سال های زیادی می گذرد به نظر شما به این ترتیب خطروقوع زلزله در تهران بر طرف شده است.نظر شما چیست؟

27- محل های مناسب برای فسیل شدن در خشکی را نام ببرید:(چهار مورد).

 28- سیارات منظومه ی شمسی به چند دسته تقسیم می شود نام ببریدو دو تفاوت آنها را بنویسید؟.

29- در یک منطقه ی بیابانی تعدادی خرگوش قهوه ای و سفید زندگی می کنند و با توجه به اینکه نیمی از بچه خرگوش های به دنیا آمده سفید و نیمی دیگرقهوه ای می باشند اما بیشتر خرگوش های بالغ قهوه ای می باشند.چرا؟این بیانگر نظریه ی کدام دانشمند است؟.

30- ورقه های دور شونده در کجا قرار دارندو چگونه از هم دورمی شوندونتیجه ی این دور شدن چیست؟5/1

31 - نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را بیان کنید؟

32 - وقتی ستاره ای پر نورتر به نظر می رسد معنایش چیست؟

33چرا درمیان جانوران رقابت به وجود می آید؟و چه جانورانی در رقابت پیروز می شوند؟

ا34- دو عامل را که در زیر سنگ کره موجب شکل پذیری و خمیری شدن آن گشته است را بنویسید

35-به نظرشمایک جاندارپس ازمرگ بایدبه دورازچه عواملی قرار گیردتا همه یا قسمتی ازجسد آن سالم بماند؟(دومورد)

46-الف- محققان تعداد مساوی از خرگوش های سیاه و سفید را در محیط پوشیده از برف رها کرده اند پس از گذشت مدتی شانس زنده ماندن کدام گروه کمتر است ؟به نظر شما علت آن چیست؟

37- در مناطق بیابانی مقدار بارش بسیار کم وتبخیر آب سریع است با توجه به این مطلب مشخص کنید که در بیابان

شانس زنده ماندن کدام درخت بیشتر است .درختان با برگ سوزنی یا پهن؟پاسخ خود را توضیح دهید و بنویسید برای پاسخ خود از نظریه ی کدام دانشمند استفاده کرده اید؟

38- ورقه های دور شونده در کجا قرار دارندو چگونه از هم دورمی شوندونتیجه ی این دور شدن چیست؟5/1

39- نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را بیان کنید؟

40- مکان های مناسب برای فسیل شدن کجاست؟چرا؟

41- ترتیب پیداش جانوران را بنویسید؟

42- نظریه ی دوریس را بیان کنید؟

43- وقتی دو ورقه ی اقیانوسی به هم برخورد می کنند چه روی می دهد؟توضیح دهید؟

44- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

جهش

الف-فسیل:

ج- جزایر قوسی:

جهش:

صورت های فلکی:

سیارک ها:

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم 

-                                                                                                    در جا های خالی کلمات مناسب بنویسید؟ 

جملات زیر را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

1-به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ........................می گویند.(برقگیر-جرقه-)

2- اگر الکتروسکوپی را که با میله ی شیشه ای باردار(مثبت) به روش القای بار الکتریکی باردار کنیم بار القا شده در الکتروسکوپ .......................می شود.(مثبت- منفی)

3-حسن می گوید اگر چیزی حرکت نکند می توان گفت بر آن هیچ نیرویی وارد نشده است.آیا شما نظر او را قبول دارید؟چرا؟یک مثال بزنید؟ 

4-با توجه به این که در هنگام کار انرژی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود توضیح دهید در هر کدام از موارد زیر چه تبدیلات انرژی صورت می گیرد؟

الف- قطره های باران بر زمین می بارد.

آزمایشی طراحی کنید و بنویسد که نشان دهد هوا بر اجسام فشار وارد می کند

5- دو قاعده ی اساسی را در مورد بارهای الکتریکی را بیان کنید؟

6- قانون اهم را بیان کنید؟

7- در دو بادکنک به یک اندازه هوا وارد کرده ایم بادکنک شماره (1) را درون یخچال و بادکنک شماره ی (2) را درون اتاق نزدیک بخاری گذاشته ایم .به نظر شما میزان فشار در کدام بادکنک بیشتر است؟ چرا؟

8- مجید همراه خانواده به بیرون از شهر رفته بود و آنها آتش بزرگی را فراهم نمودند. در این هنگام مجید کپسول پیک نیک را برداشت واز محل آتش دور کرد.به نظر شما چرا او این کار را انجام داد؟

9- آذرخش یا صاعقه را تعریف کنید؟و بنویسید چگونه می توان ساختمان های بلند را از خطر آن محفوظ نگه داشت؟ چرا؟

10- نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه مشخص می کنند؟

11- شدت جریان چیست؟با چه وسیله و واحدی اندازه گیری می شود؟

12- دو قاعده ی اساسی در باره ی بار های الکتریکی را بیان کنید؟

13- با طراحی یک آزمایش نشان دهید فشار مایعات به ارتفاع بستگی دارد؟

14- اختلاف پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید؟وبنویسید با چه وسیله و چه واحدی اندازه گیری می شود؟

15- با چه وسیله ای و چگونه می توان نوع بار الکتریکی جسم بار دار را تشخیص داد؟

16- آهن ربا به روش مالش چگونه ساخته می شود و قطب های آهن ربای جدید با آهن ربای قبلی چه تفاوتی دارد؟

18-نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه تشخیص می دهند؟توضیح دهید؟

19-وقتی کار انجام می شود دو حالت برای انرژی پیش می آید؟آن دو حالت را با ذکر مثال بنویسید؟

20- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

انرژی:

الف- فشار:

ب- مقاومت الکتریکی :       

ج- الکترون آزاد:                

د- اختلاف پتانسیل: 

مسائل علوم تجربی سال سوم 

مسائل کار 

1- تخته سنگی به جرم 7 کیلو گرم را 3متر جابجا کرده ایم .مقدار کار انجام شده را حساب کنید؟

2- جسم مقابل را بر روی زمین به اندزه ی نیم متربه  طرف جلو می کشیم ؛عقربه ی نیروسنج عدد 2 را نشان می دهد  

                                  

 

   

              

    

3- جرثقیلی بار 5000نیوتونی را در 3 متری سطح زمین نگه داشته است. چه مقدار کار انجام می دهد؟چرا؟

4- گلوله ای در اثر نیروی اصطکاک 40 نیوتونی پس از 200 متر جابجا یی متوقف می شود،مقدار کار انجام شده توسط نیروی اصطکاک چقدر است ؟

5- یک گارگرساختمانی 10 بلوک سیمانی به وزن 125 نیوتون راتا بالای دیواری به ارتفاع 2 متر جا به جا می کند .

محا سبه کنید کار انجام شده توسط کارگر چقد است؟

6- حسن یک جعبه ی میوه ی 300 نیوتونی را با وارد کردن نیروی افقی 60 نیوتونی به اندازه ی 20 متر به جلو

می راند . مقدار کار انجام شده را حساب کنید

15- علی تخته سنگی را 5 متر جابه جا می کند اگر او برای انجام این کار 1000 ژول کار انجام داده باشد .وزن تخته سنگ چند نیوتون بوده است؟

16- پسر بچه ای به جرم50 کیلو گرم در مدت 5 ثانیه از 10 پله که ارتفاع هر کدام 30 سانتی متر است بالا می رود او چه مقدار کار انجام می دهد؟

مسائل توان

1- جعبه ای به وزن 120 نیوتون را در مدت یک دقیقه 2 متر جا به جا کرده ایم مقدار توان را حساب کنید؟

2- ماشینی 360 ژول کار را در مدت 2 دقیقه انجام می دهد.توان ماشین را حساب کنید؟

3- پسر بچه ای به وزن 500  نیوتون در مدت 5 ثانیه از 10 پله که ارتفاع هر کدام 30 سانتی متر است بالا می رود توان او چند وات است؟

4- ماشینی بار 5000نیوتونی را در مدت 25 ثانیه به اندازه ی 2 متر از سطح زمین بالا می برد. توان آن چند وات است؟

5- ماشینی بار 180 نیوتونی را در مدت 20 ثانیه 4 متر جا به جا می کند .توان ماشین را حساب کنید؟

6- موتوری در مدت زمان 10 ثانیه یک وزنه ی 5000 نیوتونی را به اندازه ی 4 متر حرکت می دهد.توان این موتور چقدر است؟

7- جرثقیلی بار 3000نیوتونی را در مدت زمان 5/0 دقیقه 10 متر جابجا می کند،توان آن چند کیلو وات است؟

8- ماشینی 1800  ژول کار را در مدت یک دقیقه انجام می دهد توان آن را حساب کنید؟

9- یک بلا بر در مدت 20 ثانیه بری بالا بردن یک جسم به اندازه ی 4000  ژول کار انجام می دهد .توان این بالا بر چقد می باشد؟

10 بوسیله ی یک ماشین جعبه ای به وزن 700 نیوتون را در مدت 2/0 دقیقه تا ار تفاع 24 متر بالا برده ایم . توان ماشین را حساب کنید؟

11- جرثقیلی باری به وزن 6000 نیوتون را در مدت 5 ثانیه تا ارتفاع 4 متر بالا می برد توان ماشین چند وات است؟

12- پسری 15 ساله در زمان 30 ثانیه 1500 ژول کار انجام می دهد .توان این پسر چند وات است؟

13-وسیله ای با توان 800 وات چند ژول کار را در مدت 40 ثانیه انجام می دهد؟

14-علی هنگام بلند کردن یک اتومبیل با جک روغنی 5000 ژول کار را در مدت 50 ثانیه انجام می دهد .توان او هنگام

انجام این کار چند وات است؟

15- علی 600 نیوتون وزن دارد . هنگام بالا رفتن از پله های یک مدرسه برای ورود به کلاس تعداد 10 پله ی 20 سانتیمتری را در مدت 4 ثانیه طی می کند. توان علی چند وات است؟

16- یک اسب با نیروی 1800 نیوتون ارابه ای را در هر دقیقه 100 متر می کشد ،توان اسب در این حالت چند وات است؟

17- اگر موتوری بتواند وزنه ی 8000 نیوتونی را در هر ثانیه 10 متر بالا ببرد توانی که مصرف می کند چندکیلو وات است.

18- ماشینی در مدت 3 ثانیه 7200 ژول کار انجام می دهد توان ماشین چند وات است؟

19- جرثقیلی 4800 ژول کار را در مدت 2 دقیقه انجام داده است. توان جرثقیل را محاسبه کنید؟

20- ماشینی بار 1800  کیلو گرمی را در مدت یک دقیقه   10 متر جابجا می کند. توان ماشین چند کیلو وات می باشد ؟

21- موتوری در مدت نیم دقیقه 7200 ژول کارانجام داده است توان این موتر چند وات است؟

مسائل بازده

1- به ماشینی 1000ژول کار داده ایم ماشین 250 ژول کار برای ما انجام می دهد بازده ماشین را حساب کنید؟

2- برای ماشینی 8000 ژول انرژی فراهم شده است اگر این ماشین 2000  ژول آن را به صورت گرما هدر داده باشد.بازذه ماشین را حساب کنید.

3- یک لامپ الکتریکی  300 ژول انر ژی نورانی و 1500  ژول گرما تولید می کند بازده آن را حساب کنید؟

4- کار مفید ماشینی 300 ژول و کل کار داده شده به آن 1500 ژول است. بازده این ماشین چقدر است؟

5- یک لامپ برقی در مدت یک ساعت 3200 ژول انرژی الکتریکی در یافت و 8000 ژول انرژی نورانی تولید می کند. بازده این لامپ را حساب کنید؟

6- به یک موتور گرمایی 20 کالری گرما داده ایم . اگر بازده این ماشین 40 درصد باشد چه مقدار کار مفید از این ماشین می توان گرفت؟

7- به ماشینی 150 ژول کار داده ایم ،ماشین 30 ژول آن را صرف غلبه بر اصطکاک کرده است .بازده ماشین را حساب کنید؟

مزیت مکانیکی اهرم

1- از یک میله ی فلزی به طول یک متر اهرم نوع اول ساخته ایم.اگرطول بازوی محرک 60 سانتیمتر باشد مزیت مکانیکی آن را حساب کنید؟و بنویسید به چه طریقه ای به ما کمک می کند؟

     


3- در اهرم زیر تکیه گاه را جایی قرار دهید که مزیت مکانیکی آن 3 شود؟بازو های آن را مشخص کنید.          نیروی محرک                                                                      نیروی مقاوم

                                       


                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- طول دسته های یک قیچی 30 سانتی متر و طول تیغه های آن 5 سانتی متر است،مزیت مکانیکی آن را حساب کنید.و بنویسید به چه طریقه ای به ما کمک می کند؟

                                                                                                                                                                                                                                                

8- ماشینی با نیروی 500 نیوتونی باری به جرم 25 کیلوگرم 3 متر جابجا می کند .مزیت مکانیکی آن را حساب کنید؟

9- برای بلند کردن یک اتومبیل 500 نیوتون نیرو لازم است،امابه کمک یک جک با نیروی 100 نیوتون می توان اتومبیل را بلند کرد،مزیت مکانیکی این جک را حساب کنید.

مسائل فشار

1- قطعه ای مکعبی شکل به وزن 300 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 6متر مربع بر روی زمین قرار دارد .فشار وارد برسطح زمین چند پاسکال است؟

2- جسمی به جرم 5 کیلوگرم و به سطح 10 سانتیمتر مربع چه مقدار فشار بر سطح زیرین خود وارد می کند؟

3- یک مستطیل به ابعاد 6و3و2  سانتیمتر از بزرگ ترین سطح بر روی میز قرار دارد .وزن آن 360  نیوتون می باشد. فشاری که بر سطح میز وارد می کند را حساب کنید؟

4- یک جعبه ی مکعبی به وزن 40 نیوتون روی یک از سطوح به مساحت 80 سانتی متر مربع قرار گرفته است.میزان فشاری که بر سطح زمین وارد می کند را حساب کنید؟

5- مریم  کف دست خود به دیوار فشار می دهد.اگر مساحت کف دست او 40 سانیمتر مربع و نیرویی که وارد می کند 80 نیوتون باشد.چه مقدار فشار بر دیوار وارد می شود؟

6- جسمی به وزن 150 نیوتون و سطح قاعده 15 سانتیمتر مربع چه مقدار فشار بر زمین وارد می کند؟

                                                                                                                                              

۷-مخزن آبی به شکل مکعب مستطیل و به وزن 40000 نیوتون و به مساحت سطح 5000 سانتی متر مربع ،بر سطح زیرین خود چه فشاری وارد می کند؟

 ۸- چوب مکعبی شکل به وزن 360 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 9 متر مربع بر روی زمین قرار داردفشار وارد  بر سطح زمین چند پاسکال است؟

۹- دانش آموزی به جرم 40 کیلوگرم روی یک پای خود ایستاده است .اگر مساحت کف کفش دو برابر 40 سانتی متر مربع باشد ، فشار وارد شده بر سطح زمین ، چند نیوتون بر سانتی متر مر بع است؟

۱۰-سارا با کف دست خود به دیوار فشار وارد می کند. اگر مساحت کف دست سارا 40 سانتی متر مربع و نیرویی که وارد می کند 80 نیوتون بر سانتی متر مربع است؟

۱۱- مقدا فشاری را که یک جعبه ی 500 نیوتونی با مساحت قاعده ی 2 متر مربع بر سطح زمین وارد می کند، را محاسبه کنید؟

۱۲- وزن یک اسکیمو 750 نیوتون است اگر مساحت سطح کفش هایش 3/0 متر مربع باشد . حساب کنید فشاری مه از طرف او به سطح برف وارد می شود، چند پاسکال می باشد؟

1۳- یک منبع آب به وزن 5000 نیوتون که مساحت سطح قاعده ی آن 1000 سانتی متر مربع می باشدفروی زمین قرار گرفته است،فشار وارده از طرف این منبع چند نیوتون بر سانتی متر مربع است؟ چند پسکال می باشد؟

۱۴- زهره یک کار تن کتاب به وزن 180 نیوتون و به ابعاد 60*30*20 از بزرگترین سطح روی میز قرار دارد. محاسبه کنید که این کارتن بر سطح میزی که زیر آن است چند نیوتون بر سانتی متر فشازر وارد می کند؟

 ۱۵- قطعه ی مکعبی شکلی به وزن 300 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 6 متر مربع بر روی زمین قرار دارد فشار وارد بر سطح زمین چندپاسکال است؟

۱۶- جسمی به وزن 500 نیوتون روی سطحی 2 متر مربع قرار دارد. فشار وارد بر سطح چند پاسکال است؟

۱۷- جسمی به وزن 150 نیوتون و سطح قاعده 15 سانتیمتر مربع چه مقدار فشار بر زمین وارد می کند؟

۱۸-قطعه ای مکعبی شکل به وزن 300 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 600 سانتیمتر بر روی زمین قرار دارد .فشار وارد برسطح را محاسبه کنید؟

۱۹-جسمی به وزن 150 نیوتون که سطح آن 2 مترمربع می باشد چند مقدارفشار بر سطح زمین وارد

می کند؟

الکتریسیته

نوع مطلب : آموزنده و درسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گالری برتر ایرانیان

       نظرات
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393
AMIRKIA KIYANI
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.